Boek 50 jaar Herman Broeren School

De Herman Broeren School viert dit jaar (2013) dat vijftig jaar geleden de school werd opgericht. De school doet dat onder meer met een jubileumboek.

Het jubileumboek geeft het een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking. De lezer komt te weten hoe er aan het begin van de twintigste eeuw ‘debielenscholen’ ontstonden om de gewone scholen te ontlasten en hoe men destijds bepaalde welk kind daarvoor in aanmerking kwam. Omdat de Herman Broeren School aanvankelijk nauw verwezen was met instituut de Binckhorst, komt ook de geschiedenis van de zwakzinnigenzorg aan bod.

Het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking groeide met de veranderende tijdsgeest mee. Waar de leerlingen eerst vooral werden ‘bezig gehouden’, ontstond van lieverlee de gedachte dat de kinderen echt moesten worden voorbereid voor een (werk-)plek in de samenleving. Een twintigtal (oud-) leerkrachten, directeuren, oud-leerlingen en hun ouders geeft een inkijkje in hoe zij die tijd en die veranderingen beleefden.  Natuurlijk wordt er ook een blik vooruit geworpen. De komst van het Passend Onderwijs vanaf augustus 2014 maakt dat de school immers weer voor veranderingen staat.

Het jubileumboek is in opdracht van de stichting ZML Noordoost Brabant  geschreven door Rianneke Mees-Huibers. Reclamebureau De Code nam de vormgeving voor zijn rekening. Het boek is rijk geïllustreerd met historische foto’s.

Interesse? Neem contact op: riannekeschrijft@gmail.com

Klik hier voor een recensie uit het Brabants Dagblad: